MALi-konsult

MALi-konsult visualiserar miljödata från vattenorganisationer. En dynamisk karta visar var proverna kommer ifrån. Data har sammanställts stationsvis och presenteras som datablad med tidsserier och i förekommande fall klassningar. Det går även att tanka hem samtliga data för egna analyser. Syftet är att tillgängliggöra den stora mängd miljödata som annars kan vara svår att finna. Exempel på visualiserade data:

Andra sidor som sköts av MALi-konsult:
Tidans vattenförbund
Blekinge kustvatten och luftvårdsförbund
Vattenrådet Blekingekusten

Har du några frågor om tjänsten? Kontakta mig i så fall via mejl.

Mali-konsult logga